START

Anhörigföreningen för närstående

till alkohol- och drogberoendeTelefon : 031-24 48 06


Du som är närstående till någon som är beroende av alkohol eller andra droger

- välkommen till oss.

 

Som anhörig befinner du dig i en extremt svår situation.

 

Du kanske står inför livsavgörande val.

Livet kan vara så tilltrasslat av missbruksproblematiken att det är omöjligt att se dina egna

behov eller familjens bästa.

 

Inom Anhörigföreningen kan du utan kostnad samtala enskilt med utbildad personal med egen erfarenhet.

 

Vi erbjuder även anhöriggrupper där du träffar och arbetar metodiskt med andra i liknande situationer.

 

Du får vara anonym när du kontaktar oss och vi har alltid tystnadsplikt.

Vår verksamhet är öppen för alla och är kostnadsfri.

 


_________________________________________________________________________________
Telefon : 031-24 48 06

Adress : Majorsgatan 8,

    413 08 Göteborg

 

Mailadress: info@anhorigforeningen.se

Gå in på vår Facebooksida!


Här delar vi värdefulla artiklar,

videoklipp och annat

som kan vara till nytta för dig som

känner någon med beroende.

Copyright © All Rights Reserved  Telefon : 031 244806 Adress : Majorsgatan 8 413 08 Göteborg Mailadress : ahfad@telia.com