START

Anhörigföreningen för närstående

till alkohol- och drogberoende


 OBS!

Vi expanderar och behöver därför byta lokal.

Den nya adressen är Kapplandsgatan 50B i Högsbo

OBS! Ingång direkt från gatan en trappa ner.

från och med 14 oktober 2019


Telefon: 031-24 48 06

Mobil: 070-387 80 84Du som är närstående till någon som är beroende av alkohol eller andra droger

- välkommen till oss.

 

Som anhörig befinner du dig i en extremt svår situation.

 

Du kanske står inför livsavgörande val.

Livet kan vara så tilltrasslat av missbruksproblematiken att det är omöjligt att se dina egna

behov eller familjens bästa.

 

Inom Anhörigföreningen kan du som medlem få enskilda samtal med utbildad personal med egen erfarenhet.

 

Vi erbjuder även anhöriggrupper där du träffar och arbetar metodiskt med andra i liknande situationer.

 

Du får vara anonym när du kontaktar oss och vi har alltid tystnadsplikt.

Vår verksamhet är öppen för alla.


_________________________________________________________________________________
Telefon : 031-24 48 06, mobil: 070-387 80 84


Adress : Kapplandsgatan 50B, 414 78 Göteborg

OBS! Ingång direkt från gatan en trappa ner.


    

Mailadress: info@anhorigforeningen.seGå in på vår Facebooksida!


Här delar vi värdefulla artiklar,

videoklipp och annat

som kan vara till nytta för dig som

känner någon med beroende.

Copyright © All Rights Reserved  Telefon : 031 244806 Adress : Kapplandsgatan 50B 414 78 Göteborg Mailadress : ahfad@telia.com