LÄNKAR

Anhörigföreningen för närstående

till alkohol- och drogberoende


Länkar


Al-anon, för familjer till beroende

www.al-anon.se

 

Bona via, för barn till beroende

www.bonavia.se

 

Nordhemskliniken

www.sahlgrenska.se/su/nordhemskliniken

 

Beroendekliniken

www.sahlgrenska.se/su/beroende

 

Allmän familjinformation på engelska: "Alcoholism and Its Effect on the Family"

http://allpsych.com/journal/alcoholism.html


Nar-Anon Familjegrupper

www.nar-anon.se


Respons Alkoholrådgivning

www.goteborg.se/respons

Copyright © All Rights Reserved  Telefon : 031 244806 Adress : Kapplandsgatan 50B 414 78 Göteborg Mailadress : ahfad@telia.com