GDPR

Anhörigföreningen för närstående

till alkohol- och drogberoende


Personuppgiftspolicy


Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende, org nr 857207-8783 Så här behandlar vi dina personuppgifter: Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vi följder GDPR (EU:s Dataskyddsförordning) och skyddar Dina personuppgifter. Det innebär ett ökat integritetsskydd. Vi använder våra medlemmars personuppgifter i vårat medlemsregister för att kunna skicka information och för att tillhandahålla ett medlemskap i vår förening. Endast individer i styrelse och verksamhetschef får tillgång till att se din information.


Vi samlar in personuppgifter genom samtycken, skriftligt på en speciell blankett. Om personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan man när som helst kontakta oss och begära att få dem rättade. Om en medlem önskar utträda ur föreningen så kommer vi radera personuppgifterna.


I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter.Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende.

Copyright © All Rights Reserved  Telefon : 031 244806 Adress : Kapplandsgatan 50B 414 78 Göteborg Mailadress : ahfad@telia.com